Pieter Bruegel Starszy (ok.1525-1569) - Wieża Babel, 1563.