Pieter Bruegel Starszy (ok.1525-1569) - Zabawy dzieci, 1559-60.