René François Ghislain Magritte (1898-1967) - Nieœwiadoma czarodziejka, 1950.