Roberto Sebastian Echaurren Matta (1911- ) - Grzesznik usprawiedliwiony, 1952.

Umieszczono na stronie Sztuki o Inspiracji dziÍki staraniu p. Piotra Kwiatkowskiego.