Roberto Sebastian Echaurren Matta (1911- ) - Homo flux, 1974-75.

Umieszczono na stronie Sztuki o Inspiracji dziÍki staraniu p. Piotra Kwiatkowskiego.