Roberto Sebastian Echaurren Matta (1911- ) - Kompozycja w magencie - koniec wszystkiego, 1942.

Umieszczono na stronie Sztuki o Inspiracji dziÍki staraniu p. Piotra Kwiatkowskiego.