Roberto Sebastian Echaurren Matta (1911- ) - Podróż gwiezdna, 1938.

Umieszczono na stronie Sztuki o Inspiracji dzięki staraniu p. Piotra Kwiatkowskiego.