Roberto Sebastian Echaurren Matta (1911- ) - Sytuacja grobowa, 1946.

Umieszczono na stronie Sztuki o Inspiracji dziÍki staraniu p. Piotra Kwiatkowskiego.