Roberto Sebastian Echaurren Matta (1911- ) - Tierra! Tierra!, 1996.

Umieszczono na stronie Sztuki o Inspiracji dziÍki staraniu p. Piotra Kwiatkowskiego.