Rudolf Hausner (1914-1995) - Adam i jego maszynista, 1963.