Rudolf Hausner (1914-1995) - Adamie uważaj!, 1966.