Rudolf Hausner (1914-1995) - Nareszcie! Długa droga jest za mną. Oto stoję wolny, 1992.