Rudolf Hausner (1914-1995) - Portret dziecięcy Adama, 1990.