Rudolf Hausner (1914-1995) - Wezwanie do osobisej wolności, 1978.