Rudolf Hausner (1914-1995) - Większa błazeńska czapka, 1964-68.