ALESSANDRO DI MARIANO FILIPEPI - SANDRO BOTTICELLI 

Sandro Botticelli, urodził się około roku 1446 we Florencji w rodzinie garbarza jako Alessandro di Mariano Filipepi.

Uważany jest za jednego z najważniejszych malarzy florenckiego Renesansu. Terminował u złotnika, następnie u malarza Fra Filippo Lippi, wreszcie w warsztacie malarza i rytownika Antonia del Pollaiuolo (co daje się dostrzec w wadze, jaką zawsze będzie przykładać do rysunku). W jego twórczości widoczne są też wpływy Andrei del Verrocchia.

Od 1470 roku Botticelli ma już własny warsztat, w którym realizuje zamówienia wielkich rodzin florenckich, gównie Medicich, dla których tworzy portrety, sceny biblijne, mitologiczne - również obrazy inspirowane wpływami neoplatońskimi.

W 1481 Botticelli jest jednym z niewielu artystów zaproszonych do Rzymu do dekoracji ścian Kaplicy Sykstyńskiej. Tam powstały: Młodość Mojżesza, Ukaranie synów Koraha i Kuszenie Chrystusa.

W latach 90-tych XV wieku mecenas Botticellego, Medici został wygnany z Florencji, a fanatyczny dominikański mnich, Girolamo Savonarola z klasztoru Fra Anielica próbował zaprowadzić we Florencji rodzaj teokracji, głosząc w swych kazaniach i proroctwach konieczność surowości obyczaju, wstrzemięźliwości i pokuty, co doprowadziło nawet do palenia dzieł sztuki na ulicznych stosach. W tym czasie Botticelli przeżywa wielki kryzys. Płomienne mowy Savonaroli (który sam niebawem miał spłonąć na stosie) mogły spowodować, że artysta pod koniec życia zamilkł, oddając się religijnym medytacjom.

Zmarł w roku 1510.

powrót do strony Botticellego     powrót do strony Sztuki o Inspiracji