Sandro Botticelli (ok.1446-1510) Alegoria wiosny, 1477-78.