Sandro Botticelli (ok.1446-1510) Historia Nastagio Degli Onesti (czwarty epizod), 1483.