Sandro Botticelli (ok.1446-1510) Historia Nastagio Degli Onesti (pierwszy epizod), 1483.