Sandro Botticelli (ok.1446-1510) – Koronowanie Marii Panny (ołtarz św. Marka), 1490.