Tiziano Vecellio - Tycjan - (1487-1576) – Miłość święta i ziemska, 1514.