Tiziano Vecellio - Tycjan - (1487-1576) – Portret m³odej kobiety, ok. 1530.