Tiziano Vecellio - Tycjan - (1487-1576) – Trzy stadia życia człowieka, 1511-12.