Wizerunek św. Augustyna jako manichejczyka (z lewej).
Miniatura z XV wieku przedstawia go podczas dyskusji z manichejskim biskupem Faustusem z Mileve .