Dusza Chłopca zwraca się do Zbawiciela,
Jedwab z Choczo (Gaochang)), prow. Xinjang, zachodnie Chiny. Muzeum Sztuki Indyjskiej, Berlin.
(Krzyż Światła u góry)

[Dzięki uprzejmości Order of Nazorean Essenes
 Do umieszczenia na stronie przygotowali: LR oraz Mariusz Dobkowski]