Jaskinie w Kotlinie Turfańskiej (prow. Xinjang, zachodnie Chiny).
Mamy tu 77 jaskiń, datowanych na lata 1280-1368. Na ścianach - piękne, kolorowe buddyjskie i manichejskie freski.

[Dzięki uprzejmości Order of Nazorean Essenes
 Do umieszczenia na stronie przygotowali: LR oraz Mariusz Dobkowski]