Wyobrażenie Maniego odnalezione w manichejskiej świątyni w starożytnym mieście Choczo (Gaochang), 50 km na południowy-wschód od Turfanu (prow. Xinjang, zachodnie Chiny).

[Dzięki uprzejmości Order of Nazorean Essenes
 Do umieszczenia na stronie przygotowali: LR oraz Mariusz Dobkowski]