Pieczęć Maniego. Syryjska inskrypcja głosi: Mani – Apostoł Jezusa Chrystusa.

[Dzięki uprzejmości Order of Nazorean Essenes
 Do umieszczenia na stronie przygotowali: LR oraz Mariusz Dobkowski]