Manichejska świątynia w Huabiaoshan (region Quanzhou, prow. Fujian, wschodnie Chiny).
Świątynia wybudowana w czasach dynastii Yuan, mieści się na górze Huabiao. Jest to jedyna w świecie manichejska świątynia, która przetrwała i funkcjonuje.Wszystkie inne zostały zniszczone w czasie wieków prześladowań.

[Dzięki uprzejmości Order of Nazorean Essenes
 Do umieszczenia na stronie przygotowali: LR oraz Mariusz Dobkowski]