ZABYTKI MANICHEJSKIE - REJON QUANGZHOU
mani_w_swiatyni.jpg
mani_w_swiatyni
swiatynia_manichejska.jpg
swiatynia_manichejska
   

powrót do Mapy Heretyczki     powrót do strony e Aurea Catena GNOSIS