Krzysztof Maurin


Krzysztof Maurin (ur. 1923) jest wybitnym polskim uczonym, profesorem matematyki na Uniwersytecie Warszawskim, a także filozofem i teologiem. W dziedzinie matematyki zajmuje się teorią reprezentacji grup, która współcześnie jest centralną i unifikującą teorią matematyczną. Zdaniem profesora Maurina pojęcie reprezentacji w matematyce odpowiada centralnej roli symbolu we współczesnej filozofii. Od ponad pięćdziesięciu lat Krzysztof Maurin uczy na Uniwersytecie Warszawskim, a także wykłada gościnnie na innych uniwersytetach europejskich. Czterdzieści lat temu stworzył na Uniwersytecie Warszawskim Katedrę Metod Matematycznych Fizyki, w której wychował wielu badaczy. W wykładach i publikacjach Krzysztofa Maurina przewija się wątek matematyki jako języka i sztuki oraz jednoczącego, symbolowego poznania, widzianego jako proces współtworzenia rzeczywistości.
 

Przekraczanie przez uniwersyteckiego uczonego ograniczeń pozytywistycznej nauki i prezentowanie świata w ramach Wielkiej Triady (Bóg, Wszechświat, Człowiek) było dla wielu z jego słuchaczy ożywczym doświadczeniem, a także swoistym fenomenem w kraju, w którego szkolnictwie przez dziesięciolecia oficjalnie panował marksizm. Słuchaczy znakomitych, niezwykle erudycyjnych i błyskotliwych wykładów, fascynuje również to, że profesor nie ma gotowych, wciąż jednakowych odpowiedzi. Przestając z nim ma się zarówno przyjemność, jak i trudność uczestniczenia w żywym procesie twórczym.
 

Profesor Maurin od powstania Gnosis współpracował przy kształtowaniu pisma. Na łamach Gnosis zamieściliśmy szereg jego znakomitych esejów.
 

Najważniejsze prace Krzysztofa Maurina to monografia Metody przestrzeni Hilberta (1959), Analiza, Methods of Hilbert’s Spaces (1967), General Eigenfunction Expensions and Unitary Representations of Topological Groups (1968). 
 

Artykuły w GNOSIS: Tradycja i Zmartwychwstanie - Gnosis 1, Tradycja i Zmartwychwstanie cz.II - Gnosis 3,  Spotkanie z Weinrebem - Gnosis 5, Legenda i cud polskiej szkoły matematycznej,  Prawda legend, baśni i mitów - Gnosis 10, Mistyka - matematyka - magia - Gnosis 11, Syn Człowieczy jako fundament wielkich religii - Gnosis 12,
Przekłady w GNOSIS: Jan Anker Larsen Mowa Niebiańska, Drzewo Życia - Gnosis 3, Friedrich Weinreb Spotkania z aniołami i ludźmi - Gnosis 5

Kontakt: gnosis@gnosis.art.pl

powrót do głównej strony GNOSIS