PRAWA AUTORSKIE
COPYRIGHT

Wszelkie prawa są zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być reprodukowana, ani przekazywana w żadnej postaci – elektronicznej, mechanicznej, drogą fotokopii, nagrań, ani innej, bez pisemnego zezwolenia właścicieli praw autorskich.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the written pemission of the copyright holders.

Jeżeli prawa do materiałów, które w dobrej wierze i bez pragnienia osiągania jakiegokolwiek zysku umieściliśmy na naszej stronie są w Państwa posiadaniu oraz nie wyrażacie zgody na dalsze udostępnianie ich publiczności, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nami pod poniższymi adresami, a zgodnie z waszą wolą, zostaną niezwłocznie usunięte.

If the rights to the materials, which in good faith and without wishing to gain any profit, we placed on our site are in your possession and you do not agree to having them open to the public any further, we kindly ask you to contact us immediately at the below-mentioned addresses and, according to your wishes, they will promptly be removed.

 

tCHu, doM wYdawniczy
00-227 Warszawa
ul. Freta 3M3
tel. (+48 22) 635 99 98 

Poczta-e [e-mail]:
gnosis@gnosis.art.pl

 

powrót do głównej strony GNOSIS