FUNDACJA OTWARTY KOD KULTURY
Internetowa GNOSIS otrzymała wsparcie Fundacji »Otwarty Kod Kultury«.
Adres internetowy Fundacji: http://fundacja.czasopism.pl/pl/granty

Dziękujemy Fundacji »Otwarty Kod Kultury« za docenienie naszej skromnej strony!

 

POSZUKUJEMY SPONSORÓW

Bardzo poszukujemy! 13 numer pisma nie może się ukazać z powodu braku funduszy, chociaż mamy komplet materiałów a nawet wystaraliśmy się o zgodę fundacji Escherowskiej na reprodukcję grafik Eschera.

Osoby mogące dopomóc pismu, prosimy o kontakt z wydawcą - doMem wYdawniczym tCHu. 
Darowane dla wsparcia Gnosis kwoty mogą być odpisane od podstawy opodatkowania. Wystawiamy faktury VAT.
tCHu, doM wYdawniczy, 00-227 Warszawa, ul. Freta 3 m.3, tel. (+48 22) 635 99 98,
gnosis@gnosis.art.pl

 

poczta-e: gnosis@gnosis.art.pl

powrót do głównej strony GNOSIS