naciśnij, by wejść do spisu treści Gnosis 6

 


 

Monograficzny numer 6 Gnosis poświęcony jest miłości i przyjaźni.
Ludwig Klages pisze o Erosie kosmogonicznym, René Nelli o miłości i mitologii serca, kolejny esej to Pothos: nostalgia pueri aeterni Jamesa Hillmana. O aniołach, jako zagrożonym gatunku wypowiada się Malcolm Godwin, Steve Kravette udziela wskazówek medytacyjnych. Treść numeru uzupełniają: proza poetycka Franza Kafki i wiersze Jorge Luisa Borgesa oraz szereg artykułów autorów krajowych i ciekawa grafika.

naciśnij, by wrócić do strony tCHu     naciśnij, by wrócić do strony głównej GNOSIS