naciśnij, by wejść do spisu treści Gnosis 10

 

 

 

W numerze 10, zamieszczamy fragment dzieła Carla Gustava Junga Symbole przemiany,  zorganizowany hasłowo przegląd podstawowych pojęć kabały i mistycyzmu żydowskiego napisany przez wybitnego znawcę przedmiotu, Bohdana Kosa; profesor Andrzej Wierciński stosując metody gematrii przedstawia wykład o gnozie żydowskiej i jej przesłaniu w Piśmie Świętym, profesor Krzysztof Maurin porusza problem najwyższej prawdy ukrytej w legendach, baśniach i mitach; Andrzej Milewski pisze o greckim nurcie ezoterycznym - orfizmie jako korzeniach filozofii; Światosław Nowicki kusi się o przedstawienie horoskopów Lucyfera i Jezusa; numer kończy obszerny i niezwykle ciekawy wywiad z redaktorem naczelnym Jerzym Prokopiukiem.

naciśnij, by wrócić do strony tCHu     naciśnij, by wrócić do strony głównej GNOSIS