naciśnij, by wejść do spisu treści Gnosis 12

Gnosis 12 : Wykład Jerzego Prokopiuka Bogami jesteście, Krzysztof Maurin: Syn Człowieczy jako fundament wielkich religii, Jan Witold Suliga pisze o tarocie jako zwierciadle Światła i Mroku, a Krzysztof Sierżęga przedstawia swoją koncepcję Szmaragdowego tarota, Bohdan Kos – Upadek jako wizja dziejów świata, Paweł Zacharewicz podejmuje rekonstrukcję światopoglądu Steda: Edwarda Stachury religia gnozy, Bartosz Jastrzębski - Prymat wyobraźni u Paracelsusa i Williama Blake’a, Andrzej Saramowicz - Glosariusz terminologii sufickiej i Alchemia w tradycji mistycyzmu muzułmańskiego – Sufizmu, Marek Chlebuś daje krystalicznie czysty wykład: Porozmawiajmy o ideach, zaś Dobrosława Grzybkowska rozważania O pochodzeniu pewnego przypadku romantycznych anielic, Piotr Kwiatkowski zamieszcza wiersze: b, Lech Robakiewicz aforyzmy i refleksje z tomu Te słowa, Michał Otorowski pisze o tajemnicach Rękopisu znalezionego w Saragossie w artykule Rebeka i Velasquez, a Eugeniusz Obarski o książce Principia Discordia w eseju Przekleństwo Szarej Twarzy. Zakończenie, to jak zwykle Kronika GNOSIS.

naciśnij, by wrócić do strony tCHu     naciśnij, by wrócić do strony głównej GNOSIS