Repliki Filozofa z księgi Haleviego o Chazarach (Liber Cosri).
O tekstach tych doktor Mu’awija twierdził, że stanowią fragmenty zaginionych
Mów chazarskich Konstantyna Filozofa, świętego Cyryla.