Karta tytułowa pierwszego (zniszczonego) wydania
Słownika chazarskiego Daubmannusa z 1691 roku
(rekonstrukcja).