Zjednoczenie
Islamu, Chrześcijaństwa i Judaizmu
Rabbi Jakub Emden z Altony
XVIII wiek