OPALCOWANIE — nazwa oznaczająca najwłaściwsze ustawienie i kolejność użycia palców przy wykonywaniu melodii. Siedemnastowieczni lutniści w Azji Mniejszej najwyżej cenili opalcowania Jusufa Masudiegođ. „Szatańskie opalcowanie” oznacza miejsce szczególnie trudne. Zachowała się, choć jedynie w przeróbce na gitarę, hiszpańska wersja szatańskiego opalcowania, popularna zwłaszcza wśród Maurów. Świadczy ona, że prócz dziesięciu palców używano i jedenastego. Według legendy, szatan posługiwał się w tym miejscu ogonem.

Szatańskie opalcowanie
(w hiszpańskiej przeróbce na gitarę, XVIII wiek)

Niektórzy opowiadają, że szatańskie opalcowanie oznaczało pierwotnie coś zupełnie innego. Odkrywało mianowicie kolejność postępowania przy wytwarzaniu złota lub też kolejność, w jakiej należy sadzić drzewa, by mieć zawsze świeże owoce w sadzie, od wiosny po jesień. Dopiero później sztuka ta została zastosowana w muzyce i zmieniona w opalcowanie. Tak więc jeden rodzaj mądrości przesłonił i pogrzebał w niej inne, starsze. Jej tajemnicę można przekładać z jednego języka ludzkich zmysłów na drugi; nie traci ona przy tym nic ze swej skuteczności.

[str. 183 Słownika chazarskiego]