poczta elektryczna: gnosis@gnosis.art.pl 

Bibliografia GNOSIS

 

Bibliografia manicheizmu

 

 

1. TEKSTY MANICHEJSKIE

 

 

Psalmy manichejskie z Księgi Psalmów znalezionej w Medinet Madi. Fragmenty Psalmu 223 i Psalmu 253.

 

Psalmy manichejskie, tłum. z angielskiego Jerzy Prokopiuk, „Gnosis” 8.

 

List Sekundyna manichejczyka do św. Augustyna

 

w: Augustyn, św., Przeciw Faustusowi księgi XXII-XXXIII, przeciw Sekundynowi, tłum. z łac. Jan Sulowski, wstęp i opracowanie ks. Wincenty Myszor, Warszawa 1991, PSP t. 56, s. 153-160.

 

 

 

2. AUTORZY KOŚCIELNI O MANICHEIZMIE I MANICHEJCZYKACH

 

 

2.1. Św. Augustyn

 

Księga przeciw Sekundynowi

 

w: Augustyn, św., Przeciw Faustusowi księgi XXII-XXXIII, przeciw Sekundynowi, tłum. z łac. Jan Sulowski, wstęp i opracowanie ks. Wincenty Myszor, Warszawa 1991, PSP t. 56, s. 161-194.

 

List, który nazywają „Listem podstawowym”

 

w: Augustyn, św., Pisma przeciw manichejczykom, tłum. z łac. Jan Sulowski, wstęp i opracowanie ks. Wincenty Myszor, Warszawa 1990, PSP t. 54, s. 111-152.

 

O dwóch duszach

 

w: Augustyn, św., Pisma przeciw manichejczykom, tłum. z łac. Jan Sulowski, wstęp i opracowanie ks. Wincenty Myszor, Warszawa 1990, PSP t. 54, s. 67-88.

 

 

O pożytku wiary

 

w: Augustyn, św., Pisma przeciw manichejczykom, tłum. z łac. Jan Sulowski, wstęp i opracowanie ks. Wincenty Myszor, Warszawa 1990, PSP t. 54, s. 33-66.

 

Przeciw Adiamantowi

 

w: Augustyn, św., Pisma przeciw manichejczykom, tłum. z łac. Jan Sulowski, wstęp i opracowanie ks. Wincenty Myszor, Warszawa 1990, PSP t. 54, s. 153-208.

 

Przeciw Feliksowi

 

w: Augustyn, św., Pisma przeciw manichejczykom, tłum. z łac. Jan Sulowski, wstęp i opracowanie ks. Wincenty Myszor, Warszawa 1990, PSP t. 54, s. 209-248.

 

Przeciw Faustusowi

 

w: Augustyn, św., Przeciw Faustusowi księgi I-XXI, tłum. z łac. Jan Sulowski, wstęp i opracowanie ks. Wincenty Myszor, Warszawa 1991, PSP t. 55.

 

w: Augustyn, św., Przeciw Faustusowi księgi XXII-XXXIII, przeciw Sekundynowi, tłum. z łac. Jan Sulowski, wstęp i opracowanie ks. Wincenty Myszor, Warszawa 1991, PSP t. 56, s. 3-152.

 

 

Sprawozdanie z dyskusji z Fortunatem

 

w: Augustyn, św., Pisma przeciw manichejczykom, tłum. z łac. Jan Sulowski, wstęp i opracowanie ks. Wincenty Myszor, Warszawa 1990, PSP t. 54, s. 89-110.

 

 

2.2. Teonas Aleksandryjski

 

Teonasa Aleksandryjskiego list przeciw manichejczykom, Pap. Rylands 486, wstęp i przekład ks. Wincenty Myszor, „Vox Patrum”15, 1988, s. 1023-1026.

 

 

3. OPRACOWANIA

 

Appel H., Kodeks Maniego, w: Z antycznego świata. Religio, Cultus, Homines. Studia pod redakcją Włodzimierza Appela i Przemysława Wojciechowskiego, Toruń 2000, s.s. 199-134.

 

Clifton C.S., Encyklopedia herezji i heretyków, Poznań 1996; hasło: Manicheizm, s. 125-130.

 

Dąbrowski E., ks., Manicheizm, w: Religie świata, praca pod red. ks. E. Dąbrowskiego, Warszawa 1957, Cz. 1, rozdz. 9, s. 167-176

 

Dobkowski M., Manicheizm, „Wiedza i Życie” 1998 nr 10, s. 56-60; tu mapka ilustrująca zasięg religii manichejskiej.

 

Jonas H., Religia gnozy, Kraków 1994; rozdz. 9: Stworzenie, historia świata i zbawienie w nauce Maniego, s. 220-249.

 

Margul T., Prześladowania manicheizmu. W tegoż: Jak umierały religie. Szkice z tanatologii religii, Warszawa 1983; Rozdz. V, s. 183-214.

 

Margul T., Manicheizm, „Euhemer" 1972 nr 1 s. 45-56.

 

Masson H., Słownik herezji w Kościele katolickim, Katowice 1993; hasło: Manicheizm s. 200-205.

 

Myszor W., ks., Od manicheizmu do metafizyki, wstęp do: Augustyn, św., Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, Warszawa 1980, PSP t. 25, s. 5-20.

 

Myszor W., ks., Manicheizm w Afryce Północnej i święty Augustyn, wstęp do: Augustyn, św., Pisma przeciw manichejczykom, Warszawa 1990, PSP t. 54, s. 5-32.  

Myszor W., ks., Symbolika perły w utworach gnostyków i manichejczyków, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, 36, 1992, s. 42-46.

 

di Nola A. M., Diabeł, Kraków 1997; rozdz. Historia diabła w manicheizmie, s. 64-72.

 

Prokopiuk J., Gnoza, gnostycyzm i manicheizm. Apologia pro domo sua, „Literatura na świecie” 1987, nr 12 (197), s. 3-11.

  

Prokopiuk J. Mit manichejski, „Literatura na świecie” 1987, nr 12 (197), s. 91-99.

 

Prokopiuk J., Manicheizm – religia światłości, w: Labirynty herezji, Warszawa 1999, s. 40-54.

 

Reimann H., Manicheizm – chrześcijaństwo wolności, „Gnosis” nr 3.

 

Rousseau H., Bóg zła, Warszawa 1988; rozdz. VII: Książę ciemności w manicheizmie, s. 66-76.

 

Rudolph K., Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej, Kraków 1995; rozdz.: Manicheizm, s. 287-309.

 

Runciman S., Średniowieczny manicheizm, Gdańsk 1996; o manicheizmie jedynie w rozdz. 2: Podłoże gnostyckie, s. 13-31.

 

Składankowa M., Kultura perska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995; interesująco o Manim, jego życiu i doktrynie s. 60-66.

 

Widengren G., Mani i manicheizm. Życie Maniego, „Literatura na świecie" 1987, nr 12 (197), s. 70-90.

opracowanie Mariusz Dobkowski

powrót do głównej strony GNOSIS