poczta elektryczna: gnosis@gnosis.art.pl 

Bibliografia GNOSIS

 

Polskie tłumaczenia tekstów gnostyckich

 

 

Skróty:

 

BG = Berolinensis Gnosticus 8502 (kodeks zawierający 4 utwory gnostyckie w języku

koptyjskim, z czego Ewangelia Marii i Dzieje Piotra znane są tylko z tego źródła; liczba podaje kolejność tekstu w kodeksie)

CH = Corpus Hermeticum  (zbiór 18 traktatów i fragmentów pism w języku

greckim o charakterze alchemicznym, astrologicznym, magicznym i gnostyckim; liczba rzymska to numer traktatu)

NHC = Nag Hammadi Codices (13 kodeksów zapisanych w języku koptyjskim

zawierających przede wszystkim teksty gnostyckie; liczba rzymska oznacza numer kodeksu, arabska – kolejność dzieła w kodeksie) 

 

 

1. POSZCZEGÓLNE TEKSTY GNOSTYCKIE

 

 

Apokalipsa Pawła (NHC V, 2)

Apokalipsa Pawła, wstęp i tłum. z koptyjskiego ks. Wincenty Myszor, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 25, 1972, nr 1, s. 22-29.

Apokalipsa Pawła, tłum. z koptyjskiego ks. Wincenty Myszor, „Studia Theologica Varsaviensia” 10, 1972, nr 1, s. 163-170.

 

 

Apokalipsa Piotra (NHC VII, 3)

Apokalipsa Piotra, tłum. z koptyjskiego ks. Wincenty Myszor, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 31, 1998.

 

 

Apokryf Jana (NHC II,1; III,1; IV,1; BG 2)

Przekład we fragmentach, w: Rudolph Kurt, Gnoza, tłum. z niemieckiego Grzegorz Sowinski, Kraków 1995, s. 73-76, 100-104.

 

 

Apokryficzny List Jakuba (NHC I, 2)

Apokryficzny list Jakuba, wstęp, tłum. z koptyjskiego ks. Wincenty Myszor, „Znak” 29, 1977, s. 568-578.

w: Teksty z Nag Hammadi. Z języka koptyjskiego przetłumaczyli Albertyna Dembska, ks. Wincenty Myszor. Wstępem i komentarzem opatrzył oraz całość opracował W. Myszor, Warszawa 1979 (PSP t. 20), s. 109-142, tłum. ks. Wincenty Myszor.

 

 

Corpus Hermeticum I - p. Poimandres

 

Corpus Hermeticum IV

Corpus Hermeticum IV, wstęp, tłum. z greckiego i komentarz ks. Wincenty Myszor, „Studia Theologica Varsaviensia” 16, 1978, nr 1, s. 189-196.

 

 

Corpus Hermeticum VI i VII

Corpus Hermeticum VI i VIII, wstęp, tłum. z greckiego i komentarz ks. Wincenty Myszor, „Studia Theologica Varsaviensia” 16, 1978, nr 2, s. 241-247.

 

 

Corpus Hermeticum XIII

Corpus Hermeticum XIII, wstęp, tłum. z greckiego i komentarz ks. Wincenty Myszor, „Studia Theologica Varsaviensia” 17, 1979, nr 1, s. 245-256.

 

 

Dzieje Piotra (BG 4)

Dzieje Piotra (Berol. 8502,4), tłum. z koptyjskiego ks. Wincenty Myszor, „Studia Theologica Varsaviensia” 15, 1977, nr 2, s. 169-175.

 

 

Dzieje Piotra i Dwunastu Apostołów (NHC VI, 1)

Dzieje Piotra i Dwunastu Apostołów, tłum. z koptyjskiego ks. Wincenty Myszor, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 29, 1996, s. 296-302.

 

 

Ewangelia Egipcjan albo Święta Księga wielkiego niewidzialnego Ducha (NHC III, 2)

Ewangelia Egipcjan, wstęp i tłum. z koptyjskiego Albertyna Dembska, „Gnosis” 5, sierpień 1992, s. 2-6.

 

  

Ewangelia Filipa (NHC II, 3)

Ewangelia Filipa, tłum. z niemieckiego Alina Wójcik, „Argumenty” 1976, nr 23; 24; 31; 38; 40.

w: Teksty z Nag Hammadi. Z języka koptyjskiego przetłumaczyli Albertyna Dembska, ks. Wincenty Myszor. Wstępem i komentarzem opatrzył oraz całość opracował W. Myszor, Warszawa 1979 (PSP t. 20), s. 239-292, tłum. A. Dembska i W. Myszor.

fragmenty w: Apokryfy Nowego Testamentu, red. ks. Marek Starowieyski, Lublin 1980, t. I, s. 134-137, tłum. z koptyjskiego Albertyna Dembska i ks. Wincenty Myszor.

Ewangelia Marii (BG 1)

Ewangelia Marii, wstęp, tłum. z koptyjskiego i komentarz ks. Wincenty Myszor, „Studia Theologica Varsaviensia” 13, 1975, nr 2, s. 149-160.

 

 

Ewangelia Prawdy (NHC I, 3)

w: Teksty z Nag Hammadi. Z języka koptyjskiego przetłumaczyli: Albertyna Dembska, ks. Wincenty Myszor. Wstępem i komentarzem opatrzył oraz całość opracował W. Myszor, Warszawa 1979 (PSP t. 20), s. 143-192, tłum. W. Myszor.

 

 

Ewangelia Tomasza (NHC II, 2)

Ewangelia według św. Tomasza, tłum. z angielskiego T. Terlecki, „Euhemer” 1960, nr 3, s. 19-30 [przedruk z tygodnika „Wiadomości”, Londyn 1959, nr 51-52].  

Ewangelia według Tomasza, wstęp, tłum. z koptyjskiego ks. Wincenty Myszor, przy współpracy A. Szczudłowskiej, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 5, 1972, s. 19-42.

w: Teksty z Nag Hammadi. Z języka koptyjskiego przetłumaczyli Albertyna Dembska, ks. Wincenty Myszor. Wstępem i komentarzem opatrzył oraz całość opracował W. Myszor, Warszawa 1979 (PSP t. 20), s. 207-238, tłum. W. Myszor, A. Dembska.

w: Apokryfy Nowego Testamentu, red. ks. Marek Starowieyski, Lublin 1980, t. I, s. 123-133, tłum. z koptyjskiego Albertyna Dembska i ks. Wincenty Myszor.

Ewangelia Tomasza. Z języka koptyjskiego przetłumaczyli: Albertyna Dembska, Wincenty Myszor. Wstępem i komentarzem opatrzył oraz całość opracował Wincenty Myszor, Katowice 1992.

 

 

Herakleon (fragmenty jego dzieł w pismach patrystycznych)

Herakleon (fragmenty), tłum. z greckiego Stanisław Kalinkowski, wstęp i komentarz ks. Wincenty Myszor, „Studia Theologica Varsaviensia” 18, 1980, nr 2, s. 266-298.

 

 

 

Księga Tomasza (NHC II, 7).

Księga Tomasza, tłum. z koptyjskiego ks. Wincenty Myszor, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 30, 1997, s. 221-231.

 

 

List Piotra do Filipa (NHC VIII, 2)

List Piotra do Filipa, tłum. z koptyjskiego ks. Wincenty Myszor, „Vox Patrum” 32-33, 1997, s. 419-423.

 

 

Melchizedek (NHC IX, 1)

Melchizedek (NHC IX, 1), wstęp, tłum. z koptyjskiego i komentarz ks. Wincenty Myszor, „Studia Theologica Varsaviensia” 24, 1986, nr 2, s. 209-226.

 

 

Modlitwy gnostyckie z Nag Hammadi  (NHC I,1; V,4 i VI)

Myszor Wincenty, ks., Zagadnienie modlitwy gnostyków, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, 1981, t. 8, s. 35-44 [dyskusja i przekład 3 modlitw gnostyckich z Nag Hammadi].

 

 

Oda o Norei (NHC IX, 2)

Oda o Norei (NHC IX, 2), wstęp, tłum. z koptyjskiego i komentarz ks. Wincenty Myszor, „Studia Theologica Varsaviensia” 24, 1986, nr 1, s. 197-203.

 

 

Pieśń o perle z Dziejów Tomasza

Hymn o Perle, wstęp i tłum. Czesław Miłosz, w tegoż: Hymn o perle, Kraków 1983, s. 6-10.

Opowieść o Perle tłum. Bogumiła Rewers, „Gnosis” 7, maj 1995, s. 2-3.

 

 

Poimandres (CH I)

Poimandres, wstęp, tłum. z greckiego i komentarz ks. Wincenty Myszor, „Studia Theologica Varsaviensia” 15, 1977, nr 1, s. 205-216.

w: Quispel Gilles, Gnoza, Warszawa 1988, s. 155-162, tłum. z greckiego ks. Wincenty Myszor.

początkowy fragment traktatu w: Poimandres, tłum. Jerzy Prokopiuk, „Gnosis” 9, maj 1996, s. 2-3.

 

Świadectwo Prawdy (NHC IX, 3)

Świadectwo Prawdy (NHC IX, 3), wstęp, tłum. z koptyjskiego i komentarz ks. Wincenty Myszor, „Studia Theologica Varsaviensia” 25, 1987, nr 1, s. 199-233

 

 

Wypowiedź o zmartwychwstaniu (NHC I, 4)

w: Teksty z Nag Hammadi. Z języka koptyjskiego przetłumaczyli Albertyna Dembska, ks. Wincenty Myszor. Wstępem i komentarzem opatrzył oraz całość opracował W. Myszor, Warszawa 1979 (PSP t. 20), s. 193-206, tłum. A. Dembska.

 

opracowanie Mariusz Dobkowski

powrót do głównej strony GNOSIS