Promocja książki Jerzego Prokopiuka Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka.
8 listopada 2004 r., Warszawa. Klub Le Madame.
Jerzy Prokopiuk, Mariusz Dobkowski, Światosław Nowicki.

fot. Lech Robakiewicz