eGNOSIS

 

ZARYS TEORII POZNANIA W ŚWIATOPOGLĄDZIE GOETHEGO

Rudolf Steiner


SPIS TREŚCI

Przedmowa do nowego wydania
Uwagi do nowego wydania
Przedmowa do pierwszego wydania

A. PYTANIA WSTĘPNE
1. Punkt wyjścia
2. Nauka Goethego wedle metody Schillera
3. Zadania naszej nauki

B. DOŚWIADCZENIE
4. Określenie pojęcia doświadczenia
5. Zwrócenie uwagi na treść doświadczenia
6. Sprostowanie błędnego ujęcia całości doświadczenia
7. O odwołanie się do doświadczenia każdego czytelnika

C. MYŚLENIE
8. Myślenie jako wyższe doświadczenie w doświadczeniu
9. Myślenie i świadomość
10. Wewnętrzna natura myślenia

D. NAUKA
11. Myślenie i postrzeganie
12. Rozsądek i rozum
13. Poznanie
14. Istota rzeczy a poznanie

E. POZNANIE PRZYRODY
15. Przyroda nieorganiczna
16. Przyroda organiczna

F. NAUKI DUCHOWE
17. Wstęp: Duch i przyroda
18. Poznanie psychologiczne
19. Wolność ludzka
20. Optymizm i pesymizm

G. ZAKOŃCZENIE
21. Poznanie i twórczość artystycznaTytuł oryginału:
Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung mit besonderer Rücksich auf Schiller zugleich eine Zugabe zu „Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften” in Kürschners „Deutsche National — Literatur”.
 
Przekład z drugiego wydania dra Stanisława Walewskiego.

Udostępniamy niniejszy, wydany przed wojną, przekład książki Rudolfa Steinera, chcąc dać sposobność zapoznania się z myślą twórcy antropozofii. Czynimy to nie bez wahań i zastrzeżeń co do jakości przekładu. Zalecamy daleko idącą ostrożność, napięcie uwagi w czasie czytania, a niedoświadczonym czytelnikom - wstrzymanie się z lekturą do czasu ukazania się bardziej miarodajnego tłumaczenia. [J.P.]

© Tekst tłumaczenia został poddany redakcji przez GNOSIS i do tych zmian wydawca zastrzega sobie prawa.
W sprawie wykorzystania zredagowanego tekstu, prosimy o kontakt: gnosis@gnosis.art.pl 

Zainteresowanym polecamy działy strony eGNOSIS: Ogród antropozoficzny, Chrześcijaństwo jako rzeczywistość mistyczna a misteria dawnych czasów, Praktyczne kształcenie myślenia, oraz Bibliografię.

powrót     powrót do głównej strony eGNOSIS