Jakub Böhme - Ponowne narodziny, Brama, Książnica Włóczęgów i Uczonych, 1993.