eGNOSIS

Barbara Robakiewicz
(ur. 1961). 
– historyk literatury, polonistka w warszawskim liceum, obecnie studentka studiów podyplomowych filozofii na UW. Lubi wraz z młodzieżą odkrywać literaturę. Wśród uczniów jest znana ze słabości do Jana Kochanowskiego.

 

Liście to esej o niezwykłej książce, Liściach croatoan Donata Kirscha, którą dzięki pracy Barbary Robakiewicz możemy przebyć niczym trasę wtajemniczającego labiryntu.

 

Wprowadzenie

Podróż  

Wyspa

Drewno 

Paideuma

Wskazówki

Bibliografia

Aneks

 

Liście cz. VII

Barbara Robakiewicz

 

BIBLIOGRAFIA

 

 

Apokryfy Nowego Testamentu. Tłumacze różni. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1986.

James Graham Ballard Prima belladonna. Przeł. Robert Stiller. W: Literatura na świecie nr. 8/9 1973.

Calderon de la Barca Życie jest snem. Przeł. Jarosław Marek Rymkiewicz. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.

The Beatles Starwberry Fields Forever. W: Magical Mistery Tour. Capitol, 1967.

William Blake Poezje wybrane. Przeł. Zygmunt Kubiak. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972.

Anna Boczkowska Tryumf Luny i Wenus. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980.

Jorge Luis Borges Opowiadania. Tłumacze różni. Wydawnictwo Literackie,Kraków, 1978.

Giordano Bruno Pisma filozoficzne. Przeł. Wacław Zawadzki. Książka i Wiedza, Warszawa 1956.

Buddyzm. Wybór tekstów i opracowanie Jacek Sieradzan, Wit Jaworski, Marian Dziwisz. KWP RSW Prasa-Książka-Ruch, Biblioteka Pisma Literacko-Artystycznego, Kraków 1987.

Michel Butor Poetycka próba Ezry Pounda. Przeł. Józef Waczków. W: Literatura na świecie nr. 1/1985.

Albert Camus Dramaty. Przeł. Wojciech Natanson. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.

Leonard Cohen Leonard Cohen. Wybór Katarzyna Nowak. SDG „Rubfor”, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1988.

Dante Alighieri Boska komedia. Przeł. Edward Porębowicz. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.

 — Życie nowe. Przeł. Edward Porębowicz. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960.

Manfred Eigen, Ruthild Winkler Gra. Przeł. Krzysztof Wolicki. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.

Mircea Eliade Traktat o historii religii. Przeł. Jan Wierusz-Kowalski. Książka i Wiedza, Warszawa 1966.

Thomas Stearns Eliot Poez je. Tłumacze różni. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978.

Wybór poez ji. Przeł. Krzysztof Boczkowski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wydawnicwo, Wrocław 1990.

Szkice krytyczne. Przeł. Maria Niemojowska. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972.

Paul Eluard Wiersze. Tłumacze różni. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959.

Leszek Engelking Ezra Pound ; Trzy utwory Ezry Pounda („de Aegypto”, „Sestyna: Altaforte”, „Pieśń IV”) objaśnienia. W: Literatura na świecie nr. 1/1985.

James George Frazer Złota gałąź. Przeł. Henryk Krzeczkowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978.

Jerzy Gąssowski Mitologia Celtów. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978.

Robert Graves Mity greckie. Prze³. Henryk Krzeczkowski. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982.

Rudolf Gross Dlaczego czerwień jest barwą miłości. Przeł. Anna Porębska. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1990.

Hermann Hesse Sidhartha. Przeł. Małgorzata Łukasiewicz. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1988.

Wilk stepowy. Przeł. Gabriela Mycielska. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1977.

Historia U.S.A., Wrocław 1971.

Serge Hutin Gnostycy. Przeł. Krystyna Demianiuk. W: Literatura na świecie nr. 12/1987.

Aldona Jawłowska Drogi kontrkultury. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.

Kazimierz Jankowski Hippisi w poszukiwaniu Ziemi Obiecanej. Książka i Wiedza, Warszawa 1972.

Carl Gustav Jung Rebis czyli kamień filozofów. Przeł. Jerzy Prokopiuk. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.

Philip Kapleau Trzy filary zen. Przeł. Jacek Dobrowolski. Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1988.

Zdzisław Kępiński Mickiewicz hermetyczny. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.

Eduardo Gudino Kieffer Żeby cię lepiej zjeść. Przeł. Andrzej Nowak. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973.

Donat Kirsch Liście croatoan. Czytelnik, Warszawa 1977.

My sami sami w: Nurt nr. 4. Warszawa 1980.

Nasz pierwszy świat w: Twórczość nr. 2/1977.

Obrazki ach, te obrazki w: Twórczość nr. 7/1979.

Pasaż. Wydawnictwo MY, Warszawa 1989.

Zadziwiający wdzięk w: Nowy wyraz nr. 8/1977.

Elaborat w: Twórczość nr. 9/1981.

Władysław Kopaliński Słownik mitów i tradycji kultury. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.

Słownik symboli. Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.

Krzysztof Kowalski, Zygmunt Krzak Tezeusz w labiryncie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wydawnicwo, Wrocław 1989.

Andrzej Kuśniewicz Strefy. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.

Lao-tsy Tao-te-king. Przeł. Tadeusz Żbikowski. W: Literatura na świecie nr. 1/87.

Stanisław Lem Solaris. Niezwyciężony. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1968.

Claude Lévi-Strauss Smutek tropików. Przeł. Aniela Steinsberg. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960.

Stephané Mallarmé Wybór poezji. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.

Sstanisław Mierzeński Amerykanie. Książka i Wiedza, Warszawa 1965.

Czesław Miłosz Hymn o Perle. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983.

The Moody Blues Candle of life w: To our Children’s Children’s Children. Threshold/London THS 1, 1969.

Legend of the Mind w: In the Search of the Lost Chord. The Decca Record Company Limited, London 1968.

Farley Mowat Wyprawy Wikingów. Dawni Normanowie w Grenlandii i Ameryce północnej. Przeł. Wacław Niepokólczycki. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972.

Ewa Nawój Myśl nadrealizmu i jej funkcjonowanie w młodej prozie polskiej (na wybranych przykładach). Praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, 1984.

Rudolf Otto Świętość. Przeł Bogdan Kupis. Książka i Wiedza, Warszawa 1968.

Publius Ovidius Naso Przemiany. Przeł. Brunon hr. Kiciński, opracował i wydał Jan Czubek. Gebethner i Wolff, Warszawa, bez daty wydania, s. 4.

Jan Potocki Rękopis znaleziony w Saragossie. Przeł. Edmund Chojecki. Czytelnik, Warszawa 1976.

Ezra Pound Poezje wybrane. Przeł. Leszek Engelking. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1989.

— w: Literatura na świecie 1(162). Warszawa 1985.

Jill Purce The Mistic Spiral. Thames and Hudson, London 1985.

Gilles Quispel Gnoza. Przeł. Beata Kita. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988.

Edward Redliński Awans. (w: Konopielka, Awans) Czytelnik, Warszawa 1978.

Charles A. Reich Zieleni się Ameryka. Przeł. Dsniel Passent. Książka i Wiedza, Warszawa 1976.

Salomon Reinach Orpheus. Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1929.

Paolo Santarcangeli Księga labiryntu. Przeł. Ignacy Bukowski. Wiedza Powszechna, Warszawa 1982.

Friedrich Schelette Celtowie. Przeł. Sława Lisicka i Bożena Wierzbicka. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1987.

Jan Witold Suliga Tarot. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1990.

Surrealizm. Antologia. Przekład i wybór Adam Ważyk. Czytelnik, Warszawa 1976.

Daisetz Teitaro Suzuki Wprowadzenie do buddyzmu zen. Przeł. Małgorzata i Andrzej Grabowscy. Czytelnik, Warszawa 1979.

Wiliam Szekspir Hamlet (w: Dzieła dramatyczne). Przeł. Józef Paszkowski. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.

 — Makbet (w: Dzieła dramatyczne). Przeł. Józef Paszkowski. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.

Henry David Thoreau Życie bez zasad. Przeł. Halina Cieplińska. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.

John Ronald Reul Tolkien Hobbit. Przełożyła Maria Skibniewska. Czytelnik, Warszawa 1985.

Stanisław Tokarski Orient i kontrkultury. Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.

Chretien de Troyes Percewal z Walii czyli Opowieść o Gralu (w: Arcydzieła francuskiego średniowiecza). Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1968.

Giambattista Vico Nauka nowa. Przeł. Jan Jakubowicz. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.

Jessie Laiday Weston Legenda o Graalu. Od straożytnego obrzędu do romansu średniowiecznego. Przeł. Alina Hanna Bogucka. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.

Colin Wilson Outsider. Przeł. Maria Traczewska. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1959.

Frances A. Yates Sztuka pamięci. Przeł. Witold Radwański. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977.

Philip G. Zimbardo Psychologia i życie. Przeł. Józef Radzicki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.

powrót do strony GNOSIS 12    powrót do strony GNOSIS głównej