eGNOSIS

Barbara Robakiewicz
(ur. 1961). 
– historyk literatury, polonistka w warszawskim liceum, obecnie studentka studiów podyplomowych filozofii na UW. Lubi wraz z młodzieżą odkrywać literaturę. Wśród uczniów jest znana ze słabości do Jana Kochanowskiego.

 

 

Wprowadzenie

Podróż  

Wyspa

Drewno 

Paideuma

Wskazówki

Bibliografia

Aneks

 

Liście cz. VIII

Barbara Robakiewicz

 

ANEKS

 

Nacisnij by powiekszyc

 

Przykład poglądowy powstawania grafiki anamorficznej: w punkcie Artysta uwidocznił nawet lustrzany walec „wewnątrz” którego oko obserwatora (po prawej) dostrzega konika szachowego, będącego tu przedmiotem anamorfozy. Interesująca, czarno-biała, falowo-łukowa kompozycja zajmująca centralną część rysunku to tenże, już odkształcony konik.

Hans Hamngren, Konik szachowy — konstrukcja anamorficzna. Akwaforta.

 

Nacisnij by powiekszyc

 

Jest tylko jedno możliwe rozwiązanie, mówi Pernety, ale przyjmuje ono wiele postaci. Donum Dei ukazuje więcej tego rodzaju złączenia przeciwieństw zawartych wewnątrz Jaja filozoficznego. Doskonałe solutio  następuje w chwili Pierwszego Dzieła, w którym to, co stałe zostaje rozpuszczone przez zawartego w sobie lotnego ducha (spójrz na szyjkę butelki) i jednoczy się z płynną lub lotną zawartością naczynia.

 

Nacisnij by powiekszyc 

 

W Putrefactio Para rozpuszcza się w czarnym nigredo — nie ma spłodzenia bez zgnicia. Oba przechodzą przez śmierć, by spłodzić doskonałe dziecko.

Pretiosissimum Donum Dei  (per) Georgium Unrach. XVII wiek.

 

 

 

Trzy charakterystyczne, pokazane poniżej ilustracje pochodzą z dzieła Philosophia Reformata Johana Daniela Myliusa, wydanego w 1622 r.

 

Nacisnij by powiekszyc Nacisnij by powiekszyc Nacisnij by powiekszyc

 

Ryciny te zachowują swą wartość także niezależnie od oryginalnego tekstu; należą do najpiękniejszych alchemicznych obrazów i były używane również przez innych alchemików dla ilustrowania własnych prac.

 

 

 

Autor XVII-wiecznego dzieła alchemicznego Silva philosophorum, Cornelius Peiraeus pisze: Jest to relacja o Uniwersalnej Tynkturze, albo o Kamieniu Filozoficznym, przez którego siłę i działanie mogą być wszystkie niedoskonałe metale przemienione w trwałą doskonałość, którą jest Złoto i Srebro. Od wypróbowanych Filozofów dowiadujemy się, że taka sztuka jest bezbłędna i pewna, wbrew oszczercom tych cennych tajemnic zostały zebrane i ułożone przez Corneliusa Peiraeusa z Hamburga, studenta hermetycznej Filozofii dla wszystkich miłośników Natury.

 

Nacisnij by powiekszyc

 

Ryciny pojawiają się w następującej kolejności: Bóg (Deus), uniwersum (Macrocosmus), cztery Elementy (Terra, Aer, Ignis, Aqua) — widoczne powyżej, człowiek (Homo), natura, dusza (Anima), nasienie (Semen) i — Kamień Filozoficzny (Lapis Philosophorum).

 

Nacisnij by powiekszyc 

 

Szkic sceny Globe Theatre oparty na sztychu Roberta Fludda zaczerpnięty z książki Yates Sztuka pamięci.

 

Nacisnij by powiekszyc

 

Powyżej (od góry): Piekło jako sztuczna pamięć; Raj jako sztuczna pamięć. Cosmas Rossellinus, Wenecja 1579. (Za Frances Yates)

 

Nacisnij by powiekszyc 

 

System mnemoniczny Giordana Bruna z De umbris idearum, Paryż 1582 (za Frances Yates)

 

powrót do strony GNOSIS 12    powrót do strony GNOSIS głównej