eGNOSIS

Paul Gagnon jest kanadyjskim pisarzem i ekspertem edukacyjnym.

Marek Wegierski jest polsko-kanadyjskim pisarzem, publicysta, ipracownikiem naukowym.

Epinumenologia: ku przemianie świata – SocjoTrop

Paul Gagnon i Mark Węgierski

 

 

Epinumenologia – nauka poszukująca najgłębszych fundamentów idei duchowych i ich ewolucji.

 

Nasze założenia robocze wywodzą się z badań całej gamy dyscyplin naukowych. Pierwszy zbiór założeń jest natury socjologicznej:

1. jesteśmy świadkami agonii Człowieka Współczesnego, a tym samym pojęcia Cywilizacji Zachodniej.

2. Udana i pokojowa przemiana będzie zakorzeniona we wspólnych i zintegrowanych Narracjach Kulturowych, skupionych wokół Narracji o Stworzeniu, np. Pisma Świętego, pism gnostyckich, Koranu, Bhagavad-Ghity, Genezyjskich Opowieści Aborygenów, itp. Przewidujemy, iż rękopisy znad Morza Martwego (których tłumaczenie jest skutecznie opóźniane przez konkretne grupy interesów), w dużym stopniu dopomogą w procesie przemian.

3. Jako uwarunkowana historią zbiorowość wierzymy i aprobujemy jakieś Pierwsze Zasady, do których należą Miłość, Pokój i Sprawiedliwość.

 

Drugi zbiór założeń jest psychologiczny:

1. Wraz z upadkiem cywilizacji następuje uwiąd Duszy. (Jak ona umiera? Jak odbywa się odrodzenie?).

2. W każdym z nas zachodzi obecnie integracja Animy i Animusa, będące preludium do nowego wyrażania świadomości na naszej planecie.

3. Pojęcia podmiotu i przedmiotu ulegną wkrótce zmianie. Umysł, który nad nami panował, także podlega ewolucji.

4. Przykładanie wagi do snów i ich interpretacji to początek końca koncepcji, że istnieje tylko umysł racjonalny. Jest to pierwszy etap mitycznej podróży ku prawdziwej rzeczywistości, która otrzyma nazwę „Wewnętrznej podróży ku jaźni”.

5. Wielkie, rewolucyjne wybuchy świadomości zdarzają się w naszych czasach, dotkniętych Zbiorową Patogenezą. (Społeczeństwo cierpiało najpierw na gruźlicę, potem syfilis, teraz nadszedł czas AIDS.)

 

Trzeci zbiór założeń ma charakter filozoficzny:

1. Język określa rzeczywistość.

2. Sztuka wyciska piętno potęgi i upadku cywilizacji w genie naszej zbiorowej pamięci.

3. Rola filozofii polega na zapewnieniu stabilnego centrum dla umysłu, który ewoluuje i tworzy. Epinumenologia przerzuca mosty.

 

Czwarty zbiór założeń jest alchemiczny:

1. Kartografia alchemiczna nieodwołalnie prowadzi do uświadomienia sobie, iż struktura chemiczna atomu węgla otoczona jest zbitkami szóstek (6-6-6). Dlatego całe życie fizyczne jest w pewnym sensie częścią proroczego obrazowania Księgi Objawień, które stanowi na Zachodzie centralną metaforę Apokalipsy.

2. Komórki nerwowe zaczynają proces stwarzania obrazów pod wpływem bodźców pobudzających (np. serotoniny).

3. Toksyny neuronowe (chlor, środki owadobójcze i pestycydy) przyśpieszają/spowalniają proces odbioru/tworzenia obrazów.

4. Nasza przyszłość leży w memach, działających jako replikatory/wydzielacze lub układy obrazotwórcze.

 

Tak przedstawiają się replikatory, które autorzy, jako wytwory Zachodniego Umysłu (czyli Animusa/Yang) muszą zasymilować i przekształcić, aby ostrożnie, lecz bez trudności przyjąć Umysł Wschodni (Animę/Yin). Po przebyciu takiej integracji (w sprzyjającym kontekście epinumenologii), powstałe w jej wyniku replikatory mogą zainicjować ewolucyjny proces przemieszczania naszej świadomości ku następnej fazie bytu, w której nasze osiągnięcie takiego stanu świadomości może zostać po pierwsze utrwalone, a po drugie pogłębione. Tak zintegrowany mem Wolterowsko-Rousseau’wski (lub kapitalistyczno-marksistowski) wywoła powstanie przekształconego społeczeństwa światowego, które stworzy z kolei swoją Społeczną Zbieżność Harmonijną (czyli wszechświatowy system utrzymania ładu i kontroli).

 

Wkraczamy w okres SocjoTropu (zakrętu, zmiany kierunku). Rzeka naszej świadomości, poszukująca Kosmicznego Morza, popłynie w nową stronę.

 

Tłumaczył z angielskiego Jacek Spólny

powrót do strony GNOSIS 12    powrót do strony GNOSIS głównej