rys. Sławomir Gołaszewski (na podstawie ilustracji do dzieł R. Fludda).