eGNOSIS

 

Krzysztof Janczuk (ur. 1976) — polonista, chemik, antropolog kultury.
Zajmuje się tanatologią, antropologią kulturową i społeczną, etologią, historią kultury i cywilizacji Zachodniej, biblistyką, historią Kościoła i herezji, penologią, kościelnym i cywilnym prawem karnym; szczególnie natomiast interesuje się warunkami i sposobami realizacji praktyk wykluczenia oraz związkami ekspulsji (izolacji, eliminacji i eksterminacji) z władzą, religią i polityką w kulturze Zachodu.
Publikował w „Kulturze i Edukacji”, „Nowych Książ-kach”, „Odrze”, „Twórczości” oraz „Gnosis”.
Kocha góry i wycieczki rowerowe.

Opracował - jako redaktor naukowy cztery tomy dzienników Jerzego Prokopiuka Światłość i Radość.

 

 

 

Słownik symboli i figur zła w Biblii
Asmodeusz  (cz. IV)

 

Krzysztof Janczuk
 

 

Bibliografia

Asmodeus [w:] Encyclopaedia Judaica, Second Edition, v. 2, Thomson Gale, Detroit 2007, p. 592-593.

Barret F., The Magus or Celestial Intelligencer, Londyn 1801.

Bartnik C.S., Dogmatyka katolicka, Lublin 2000.

Baudassin W., Asmode’us [w:] Religious Encyclopaedia or Dictionary of Biblical, Historical, Doctrinal, And Practical Theology. Based On The Real- Encyklopädie of Herzog, Putt And Hauck, Philip Schaff (Red.) Nowy Jork, 1891, s. 155.

Brunon J.-B., Grelot P., Demony [w:] Słownik Teologii Biblijnej, Leon-Dufour X. (red.), Poznań 1994, s. 204-207.

Cohen A., Talmud, Warszawa, 1999.

Davidson G., Słownik aniołów w tym aniołów upadłych. Poznań, 1998.

Dąbrowski D., Krystalizowanie się pojęcia „szatan” w Starym Testamencie, „Bielańskie Studia Teologiczne”, 1/2015, s. 172-178.

Flis J., Jezus a demony na tle antydemonicznych praktyk Bliskiego Wschodu, Lublin 1990.

Ginzberg L., Asmodeus [w:] The Jewish Encyclopedia, t. 2, Nowy Jork-Londyn 1903, s. 217-220.

Ginzberg L., Legendy żydowskie. Księga Rodzaju, Warszawa 1997.

Ginzberg, L., The legends of the Jews, vol. 4, Filadelfia, 1913.

Graves R., Patai R., Mity hebrajskie, Cyklady, Warszawa, 1993.

Grzybek S., Księga Tobiasza [w:] Księgi Tobiasza, Judyty, Estery, Poznań 1963, s. 3-154.

Grzybek S., Księga Tobiasza. Wstęp, przekład, komentarz, Poznań 1963,

Hojdeczko A., Demony w „Dictionnaire Infernal”. Ewolucja hebrajskich postaci demonicznych ze szczególnym uwzględnieniem Asmodeusza, [w:] Istoty hybrydalne i zmieniające postać w kulturach europejskich i azjatyckich, Kraków 2015, s. 79-93.

Hutter M., Asmodeus [w:] Dictionary of Deities and Demons in the Bible. DDD, K. van der Toorn i inn. (red.), Nowy Jork-Kolonia,1999, s. 106-108.

Jankowski A., Demonologia biblijna [w:] Podręczna Encyklopedia Biblijna, E. Dąbrowski (red.), Poznań, 1960-61, s. 275-279.

Kempiński A. M., Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich, Warszawa 2001.

Kościelniak K., Złe duchy w Biblii i Koranie. Wpływ demonologii biblijnej na koraniczne koncepcje Szatana w kontekście oddziaływań religii starożytnych, Kraków 1999.

Kręcidło J., Testament Salomona. Tłumaczenie i noty, [w:] Pisma apokaliptyczne i testamenty, red. M. Parchem, Kraków 2010, s. 393-541.

Kruszyński J., Pismo  Święte Starego  Testamentu. Tom  III. Księgi:  Dwie  Paralipomenon,  Ezdrasza, Nehemiasza,  Tobiasza,  Judyty,  Estery  i  Joba, Lublin 1939.

Laurentin R., Szatan. Mit czy rzeczywistość?, przeł. T. Szafrański, Warszawa 1997.

Lemański J., Szatan i inni. Kilka uwag o demonologii Starego Testamentu [w:] W. Chrostowski (red.), Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga Pamiątkowa dla Ks. Prof. B. Wodeckiego, Warszawa 2001, ss. 165-190.

Lurker M., Leksykon bóstw i demonów, Warszawa 1999.

M. Janik M., Etymologiczne antynomie terminów śāṭān i diabolos w Starym Testamencie w kontekście kulminacyjnego obrazu Szatana w Mdr 2, 24, „Veritati et Caritati” 8/2017, s. 233-250.

Maggi A., Jezus i Belzebub. Szatan i demony w Ewangelii św. Marka, Kraków, 2001.

Mędala S., Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej, Kraków 1994.

Nowell I., Księga Tobiasza [w:] Komentarz do Pisma Świętego, W. R. Farmer (red.), 2001, s. 608-616.

Plancy de J. Collin, Słownik wiedzy tajemnej, Warszawa-Kraków, 1993. ​

Praktyczny słownik biblijny (red. A. Grabner-Haider), Warszawa 1994.

Proc B., Wpływy perskie w Księdze Tobiasza, „Scripta Biblica et Orientalia”, 3/2011, s. 183-190.

Sokal B. M., Czy bibliści pamiętają jeszcze o szatanie?, The Biblical Annals”, 2/2005, s. 405-427.

Tronina A., Księga Tobiasza, Księga Judyty, Księga Estery, Lublin 2001.

Unterman A., Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 2003.

Wiśniewski B., Asmodeusz [w:] Antropologia religii, Wybór esejów, t. 3, Warszawa 2003, s. 103-115.

Wojciechowski M., Księga Tobiasza czyli Tobita, Częstochowa 2005.

Zając R., Przewodnik po niebie, piekle i ich mieszkańcach, Kraków, 2014.

Ze skarbnicy midraszy, wybrał, przetłumaczył i pracował M. Friedman, Wrocław 1995.

Zięba J., Egzorcyści, Kraków 2004.

 

.